islamkingdomfaceBook


Ko donese dobro djelo, pa on će od njega imati bolje i oni će od straha Tog dana biti sigurni.

A ko donese zlodjelo, pa baciće se lica njihova u vatru. Da li ćete biti plaćeni, osim kako ste radili?

Samo mi je naređeno da obožavam Gospodara ovog grada, koji ga je posvetio, a Njegova je svaka stvar; i naređeno mi je da budem od muslimana,

I da učim Kur'an. Pa ko se uputi, pa samo se upućuje za dušu svoju; a ko zaluta, tad reci: "Ja sam samo od opominjača."

I reci: "Hvala Allahu, pokazaće vam znakove Svoje pa ćete ih prepoznati." A nije Gospodar tvoj nehajan prema onom šta radite.

Ta. Sin. Mim.

To su znaci Kitaba jasnog.

Recitiramo ti (dio) vijesti o Musau i faraonu s Istinom, za ljude koji vjeruju.

Uistinu! Faraon se uzdigao na Zemlji i učinio stanovnike njene sektama, tlačeći skupinu njih, koljući sinove njihove, a dajući da žive žene njihove. Uistinu, on je bio od mufsida.

I željeli smo da obdarimo one koji su učinjeni slabima na Zemlji, i učinimo ih imamima, i učinimo ih nasljednicima,