islamkingdomfaceBook


I da ih učvrstimo na Zemlji, i pokažemo faraonu i Hamanu i vojskama njih dvojice - ono čega su se od njih pribojavali.

Pa je pokupila njega porodica faraonova, da bi im bio neprijatelj i jad. Uistinu! Faraon i Haman i vojske njihove bili su oni koji čine greške.

I reče žena faraonova: "Osvježenje oka je meni i tebi. Ne ubijte ga! Možda će nam koristiti ili da ga uzmemo djetetom" - i oni ne zapaziše.

I objavismo majci Musaovoj: "Zadoji ga, pa kad se za njega uplašiš, tad ga baci u rijeku, i ne plaši se, niti tuguj. Uistinu, Mi ćemo ti ga vratiti i učiniti ga (jednim) od izaslanika."

I posta srce majke Musaove prazno; skoro bi ga sigurno pokazala, da nismo učvrstili srce njeno, da bude od vjernika.

I reče sestri njegovoj: "Slijedi ga!" Pa je gledala njega izdaleka, a oni ne opaziše.

I zabranili smo njemu dojilje od ranije, pa (ona) reče: "Hoćete li da vam ukažem na čeljad kuće (koja) će se brinuti o njemu za vas, i oni će mu biti savjetnici?"

Tad ga vratismo majci njegovoj da joj se oko osvježi i ne žalosti, i da zna da je obećanje Allahovo Istina. Ali većina njih ne zna.