islamkingdomfaceBook


A šta vam je dato od stvari, pa uživanje je života Dunjaa i ukras njegov; a što je kod Allaha, bolje je i trajnije. Pa zar ne razumijete?

Pa da li je onaj kome smo dali obećanje lijepo - ta on će ga susresti - kao onaj koga naslađujemo užitkom života Dunjaa, zatim će on na Dan kijameta biti od privedenih?

A na Dan kad ih pozove, pa rekne: "Gdje su ortaci Moji, oni za koje ste tvrdili?"

Reći će oni na kojima se obistinila Riječ: "Gospodaru naš! Ovo su ti koje smo zaveli. Zaveli smo njih, kao što smo sebe zaveli. Opravdavamo se Tebi: nisu nas obožavali."

I biće rečeno: "Pozovite ortake svoje!" Tad će ih pozvati, pa im neće odgovoriti, a vidjeće kaznu. Ah, da su se oni upućivali!

A na Dan kad ih pozove pa rekne: "Šta ste odgovorili poslanicima?"

Pa nejasne će im biti vijesti Toga dana, te se oni neće raspitivati.

Pa što se tiče onog ko se pokaje i bude vjerovao i radio dobro, pa možda da bude od uspjelih.

A Gospodar tvoj stvara šta hoće i odabire! Nema za njih izbora! Slava Allahu, i Uzvišen neka je od onog šta pridružuju!

A Gospodar tvoj zna šta kriju grudi njihove, i šta (oni) objelodanjuju.

I On je Allah - nema boga osim Njega! Njemu hvala u prvom i drugom, a Njegova je presuda, i Njemu se vraćate.