islamkingdomfaceBook


I od znakova Njegovih je što postoji nebo i Zemlja po naredbi Njegovoj. Zatim, kad vas pozove zovom iz Zemlje, gle! vi izlazite!

I Njegov je ko je na nebesima i Zemlji. Svi su Njemu pokorni.

I On je Taj koji počinje stvaranje, zatim ga ponavlja, a to je Njemu lakše. I Njegov primjer je najuzvišeniji na nebesima i Zemlji, a On je Moćni, Mudri.

Naprotiv, oni koji čine zulm, slijede strasti svoje bez znanja. Pa ko će uputiti onoga koga je zaveo Allah? A neće oni imati nikakvih pomagača.

Zato stani licem svojim vjeri pravoj, fitretu Allahovom, onom po kojem je stvorio ljude - nema promjene stvaranja Allahovog. To je vjera prava, ali većina ljudi ne zna.

Budite oni koji se obraćaju Njemu, i bojte Ga se i obavljajte salat i ne budite od mušrika,

Navodi vam primjer od duša vaših: imate li vi među onim šta posjeduju desnice vaše ikakve ortake u onom čim smo vas opskrbili, pa ste vi u tome isti? Bojite li se njih kao vašim strahom duša vaših? Tako izlažemo znakove ljudima koji shvataju.

Od onih koji su podijelili vjeru svoju i postali sekte. Svaka stranka se s onim što je kod njih, raduje.