islamkingdomfaceBook


I doista, dali smo Lukmanu mudrost: "Zahvaljuj Allahu! A ko zahvaljuje - pa samo zahvaljuje za dušu svoju. A ko ne zahvaljuje - pa uistinu, Allah je Neovisni, Hvaljeni."

I kad reče Lukman sinu svom - a on ga je savjetovao: "O sinčiću moj! Ne pridružuj Allahu. Uistinu, širk je zulm strašan!"

I wassijetili smo čovjeku za roditelje njegove - nosila ga je majka njegova slabošću nad slabosti, a odbijanje njegovo je u dvije godine - "Zahvaljuj Meni i roditeljima svojim, Meni je dolazište!"

A ako se bore s tobom da Mi pridružiš ono o čemu ti nemaš znanje, tad ne poslušaj njih dvoje. I druži se s njima na Dunjau uljudno, i slijedi put onog ko Mi se obraća. Zatim je Meni povratak vaš, pa ću vas obavijestiti o onom šta ste radili.

"O sinčiću moj! Uistinu! Bilo to težine zrna gorušice, u stijeni ili u nebesima ili u Zemlji, iznijeće ga Allah. Uistinu! On je Fini, Obaviješteni.

O sinčiću moj! Obavljaj salat i naređuj dobro, a zabranjuj nevaljalo, i strpi se nad onim šta te zadesi. Uistinu, to su odlučujuće stvari.

I ne iskrivljuj obraz svoj ljudima, i ne hodaj po Zemlji likujući. Uistinu! Allah ne voli nijednog varalicu, hvalisavca.

I budi umjeren u hodu svom i spusti glas svoj. Uistinu, najružniji glasovi su njakanje magaraca."