islamkingdomfaceBook


O vjerovjesniče! Boj se Allaha i ne poslušaj nevjernike i munafike. Uistinu! Allah je Znalac, Mudri.

I slijedi šta ti se objavljuje od Gospodara tvog. Uistinu, Allah je o onom šta radite Obaviješteni;

I pouzdaj se u Allaha, a dovoljan je Allah Zaštitnik.

Nije načinio Allah nikakva dva srca čovjeku u utrobi njegovoj. I nije učinio žene vaše od kojih se razvodite ziharom, majkama vašim, i nije učinio posinke vaše, sinovima vašim. To su riječi vaše - usta vaših; a Allah govori Istinu i On upućuje putu.

Zovite ih po očevima njihovim, to je pravednije kod Allaha. Pa ako ne znate očeve njihove, pa braća su vaša u vjeri i štićenici vaši. I nije vam grijeh u onom u čemu pogriješite, već šta namjerno učine srca vaša. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.

Vjerovjesnik je bliži vjernicima od duša njihovih, a žene njegove su (kao) majke njihove. A srodnici su bliži jedni drugima u Knjizi Allahovoj, od vjernika i muhadžira, izuzev da učinite prijateljima svojim dobro. To je u Knjizi zapisano.