islamkingdomfaceBook


Od vjernika su ljudi (koji) su obistinili ono na što su se zavjetovali Allahu. Pa od njih je ko je ispunio zavjet svoj, i od njih je ko očekuje, i nisu učinili promjenu,

Da bi nagradio Allah istinite za istinitost njihovu, i kaznio munafike ako hoće, ili im oprostio. Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.

I povratio je Allah one koji nisu vjerovali u srdžbi njihovoj; nisu postigli dobro. A dovoljan je Allah vjernicima u borbi, i Allah je Silni, Moćni;

I spustio je one od sljedbenika Knjige koji su ih pomagali, iz utvrda njihovih, i ubacio u srca njihova strah. Skupinu ste pobili, a skupinu zarobili.

I dao vam je da naslijedite zemlju njihovu i kuće njihove i imetke njihove i zemlju koju niste gazili. A Allah nad svakom stvari ima moć.

O Vjerovjesniče! Reci ženama svojim: "Ako želite život Dunjaa i sjaj njegov, tad dođite! Daću vam zadovoljštinu i pustiti vas puštanjem lijepim."

A ako želite Allaha i Poslanika Njegovog i kuću Ahireta - pa uistinu, Allah je za dobročiniteljke od vas pripremio nagradu veličanstvenu.

O žene Vjerovjesnikove! Ko od vas počini razvrat otvoren, uvećaće joj se kazna dvostruko; a to je Allahu lahko.