islamkingdomfaceBook


A koja se od vas pokori Allahu i Poslaniku Njegovom i čini dobro, daćemo joj nagradu njenu dva puta, a pripremili smo joj opskrbu plemenitu.

O žene Vjerovjesnikove! Niste kao neke od žena. Ako ste bogobojazne, onda ne budite podložne u govoru pa da imadne želju onaj u srcu čijem je bolest, i govorite riječ pristojnu.

I pamtite šta se uči u kućama vašim od ajeta Allahovih i mudrosti. Uistinu! Allah je Fini, Obaviješteni.

I ostajte u kućama svojim, i ne pokazujte draži pokazivanjem džahilijjeta pređašnjeg; i obavljajte salat i dajite zekat, i poslušajte Allaha i Poslanika Njegovog. Doista Allah želi da odstrani od vas nečistoću Ehlul-bejte, i očisti vas (potpunim) čišćenjem.

Uistinu, muslimani i muslimanke, i vjernici i vjernice, i poslušni i poslušne, i iskreni i iskrene, i strpljivi i strpljive, i ponizni i ponizne, i davaoci sadake i davateljke sadake, i postači i postačice, i čuvari furudža svojih i čuvarke, i koji spominju Allaha mnogo i koje spominju - pripremio je Allah njima oprost i nagradu veličanstvenu.