islamkingdomfaceBook


Nije im grijeh pred očevima njihovim i sinovima njihovim, niti braćom njihovom, niti sinovima braće njihove, niti sinovima sestara njihovih, niti ženama njihovim, niti onim šta posjeduju desnice njihove. I bojte se Allaha (o žene). Uistinu, Allah je nad svakom stvari Svjedok!

Uistinu! Allah i meleci Njegovi donose salawat na Vjerovjesnika. O vi koji vjerujete! Donosite salawat na njega i selamite predano.

Uistinu, one koji vrijeđaju Allaha i Poslanika Njegovog, prokleo ih je Allah na Dunjau i Ahiretu i pripremio za njih kaznu prezrenu.

A oni koji vrijeđaju vjernike i vjernice bez ikakve zasluge, pa doista se opterećuju klevetom i grijehom očitim.

O vjerovjesniče! Reci ženama svojim i kćerima svojim i ženama vjernika, da spuste niza se dželabibe svoje. To je najpodesnije da se prepoznaju, te ne uznemiravaju. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.

Ako se ne okanu munafici i oni u srcima čijim je bolest, i agitatori u Medini, sigurno ćemo te podstaći protiv njih, zatim neće biti tvoje komšije u njoj, izuzev malo.

Prokletnici! Gdje god se nađu biće ščepani i skroz pobijeni.

Sunnet je (to) Allahov kod onih koji su nestali ranije, a nećeš naći u sunnetu Allahovom promjenu.