islamkingdomfaceBook


I nisu jednaka dva mora: ovo svježe, slatkovodno, pitko je piće njegovo, a ovo slano, gorko, a iz svakog jedete svježe meso i vadite nakit kojeg nosite. I vidiš plovila po njemu brazdaju, da tražite iz blagodati Njegove i da biste vi zahvaljivali.

Daje da noć uđe u dan i daje da dan uđe u noć, i potčinio je Sunce i Mjesec; svakoje plovi roku određenom. To je Allah, Gospodar vaš!; Njegova je vlast. A oni koje prizivate mimo Njega, ne vladaju opnom na hurminoj košpici.

Ako ih prizivate, ne čuju dowu vašu, a da čuju - ne bi vam se odazvali. A na Dan kijameta će poreći širk vaš, i neće te obavijestiti slično Obaviještenom.

O ljudi! Vi ste fukare prema Allahu; a Allah - On je Bogati, Hvaljeni.

Ako hoće, ukloniće vas i dovesti stvorenje novo;

A nije to Allahu teško.

I neće se opterećeni teretiti teretom drugog; a ako pretovareni pozove teretu svom, neće se ponijeti od njega nimalo, makar bio rod. Samo ćeš opomenuti one koji se boje Gospodara svog u nevidljivosti i obavljaju salat; a ko se čisti, pa doista se čisti za dušu svoju. A Allahu je dolazište!