islamkingdomfaceBook


Tako mi u saffove poredanih,

Te onih koji gone ukorom,

Te onih koji recituju Opomenu,

Uistinu! Bog vaš je sigurno Jedini,

Gospodar nebesa i Zemlje i onog između njih, i Gospodar istoka.

Uistinu! Mi smo najniže nebo ukrasili ukrasom - planetama,

I zaštitom od svakog šejtana zadrtog.

Ne čuju Najviši skup, a bivaju gađani sa svake strane,

Prognani, a njihova kazna je trajna.

Izuzev ko otrgne grabljenjem - tad ga slijedi svjetlica prodorna.

Pa upitaj njih: "Da li su oni jače stvorenje ili onaj koga smo stvorili?" Uistinu! Mi smo ih stvorili od ilovače ljepljive.

Naprotiv, zadivio si se, a rugaju se,

I kad se opomenu, ne paze,

A kad znak vide, rugaju se,

I govore: "Ovo je samo sihr očiti!

Hoćemo li kad umremo i budemo prah i kosti, uistinu mi biti podignuti,

Ili očevi naši raniji?"

Reci: "Da, i vi ćete biti poniženi."

Pa to će biti samo povik jedan, tad gle! - oni će gledati,

I reći: "O teško nama! Ovo je Dan sudnji!"

"Ovo je Dan odluke, onaj kojeg ste poricali."

Sakupite one koji su činili zulm i drugare njihove, i ono šta su obožavali,

Mimo Allaha, pa ih povedite na put džehimu,

I zaustavite ih, uistinu, oni će biti pitani.