islamkingdomfaceBook


Sad. Tako mi Kur'ana, posjednika Opomene,

Naprotiv, oni koji ne vjeruju u oholosti su i razdoru.

Koliko smo prije njih uništili pokoljenja, pa su prizivali, a prošlo bi vrijeme za uzmicanje.

A čudili su se da im je došao opominjač između njih, i govorili nevjernici: "Ovo je čarobnjak, lažac.

Je li učinio bogove Bogom Jedinim? Uistinu, ovo je stvar čudesna!"

I krenuše velikani izmeđe njih: "Idite i ustrajte uz bogove svoje! Uistinu, ovo je stvar koja se želi!

Nismo o ovome čuli u milletu zadnjem. Ovo je samo izmišljotina!

Zar je njemu objavljena Opomena između nas?" Naprotiv! Oni su u sumnji o Opomeni Mojoj. Naprotiv, još nisu okusili kaznu Moju.

Zar su kod njih riznice milosti Gospodara tvog, Moćnog, Darivaoca?

Zar je njihova vlast nebesa i Zemlje i onog šta je između njih? Pa neka se uspnu (kakvim) sredstvima!

Vojska su što je ondje poražena od saveznika.

Poricali su prije njih narod Nuhov i Ad i faraon, posjednik stubova,

I Semud i narod Lutov i stanovnici Ejke - takve su partije.

Svaki je samo poricao poslanike, pa se obistinila kazna Moja.

A takvi čekaju samo krik jedan, za kojeg nema odlaganja.

I govore: "Gospodaru naš! Ubrzaj nam dio naš prije Dana obračuna."