islamkingdomfaceBook


I vidjećeš meleke, okružitelje okolo Arša, slave sa hvalom Gospodara svog. I presudiće se među njima s Istinom, i biće rečeno: "Hvala neka je Allahu, Gospodaru svjetova!"

Ha. Mim.

Objava Knjige je od Allaha, Moćnog, Znalca,

Oprosnika grijeha i Primaoca pokajanja, Žestokog u kazni, Posjednika darežljivosti. Nema boga osim Njega, Njemu je dolazište.

O ajetima Allahovim raspravljaju jedino oni koji ne vjeruju, zato neka te ne zavara njihovo kolebanje na Zemlji.

Poricao je prije njih narod Nuhov i stranke poslije njih. Namjeravao je svaki ummet za poslanika njihovog - da ga se dočepaju. I raspravljali su neistinom, da bi njome pobili Istinu, zato sam ih dograbio. Pa kakva je bila kazna Moja!

I tako se obistinila Riječ Gospodara tvog na onima koji nisu vjerovali: da će oni biti stanovnici vatre.

Oni koji nose Arš i ko je oko njega, slave sa hvalom Gospodara svog i vjeruju u Njega i traže oprost za one koji vjeruju. "Gospodaru naš! Obuhvatio si svaku stvar milošću i znanjem, pa oprosti onima koji se pokaju i slijede put Tvoj, i sačuvaj ih kazne džehima.