islamkingdomfaceBook


Potom ih je uredio kao sedam nebesa u dva dana i objavio u svakom nebu stvar njegovu. A uljepšali smo nebo najbliže svjetiljkama i zaštitom. To je diktat Moćnog, Znalca.

Pa ako se odvrate, tad reci: "Upozoravam vas munjom sličnoj munji Ada i Semuda",

Kad su im dolazili poslanici ispred njih i iza njih: "Ne obožavajte, izuzev Allaha!" Rekli su: "Da je htio Gospodar naš, sigurno bi spustio meleke. Pa uistinu, mi smo u ono s čim ste poslati, nevjernici."

Pa što se tiče Ada - pa oholili su se na Zemlji bez ikakvog prava i govorili: "Ko je žešći od nas u sili?" Zar nisu vidjeli da je Allah koji ih je stvorio - On žešći od njih u sili; a znakove Naše su nijekali.

Zato smo na njih poslali vjetar olujni u danima nesretnim, da damo da oni iskuse kaznu poniženja u životu Dunjaa; a sigurno je kazna Ahireta sramnija, i oni neće biti pomognuti.

A što se tiče Semuda, upućivali smo ih, pa su više voljeli sljepilo od Upute, te ih je pogodila munja kazne ponižavajuće zbog onog što su zaslužili,

A spasili smo one koji su vjerovali i bili bogobojazni.

A na Dan kad budu sakupljeni neprijatelji Allahovi k vatri - tad će oni biti raspodijeljeni.

Dok, kad joj dođu, svjedočiće protiv njih sluh njihov i vidovi njihovi i kože njihove, o onom šta su radili.