islamkingdomfaceBook


I reći će kožama svojim: "Zašto svjedočite protiv nas?" Reći će: "Dao nam je Allah da govorimo - Onaj koji je govorom obdario svaku stvar" - a On vas je stvorio prvi put, i Njemu se vraćate.

A niste se krili da ne svjedoči protiv vas sluh vaš, niti vidovi vaši, niti kože vaše, nego ste mislili da Allah ne zna mnogo od onog šta ste radili.

A to vaše mišljenje koje ste pretpostavljali o Gospodaru svom, upropastilo vas je, pa ste postali od gubitnika.

Pa ako trpe - pa vatra je boravište njihovo; a ako pitaju za naklonost, pa nisu oni od onih kojima je ona data.

I dodijelili smo im drugove, pa su im uljepšali ono što je ispred njih i što je iza njih. I obistinila se na njima Riječ u zajednicama već prošlim prije njih od džinna i ljudi. Uistinu, oni su bili gubitnici.

I kažu oni koji ne vjeruju: "Ne slušajte ovaj Kur'an i brbljajte u njemu, da biste vi nadvladali."

Pa sigurno ćemo dati da oni koji ne vjeruju iskuse kaznu žestoku, i sigurno ćemo ih platiti za najgore šta su radili.

To je plaća neprijateljima Allahovim: Vatra! Imaće oni u njoj kuću vječnosti: plaća što su ajete Naše nijekali.

I reći će oni koji nisu vjerovali: "Gospodaru naš! Pokaži nam one od džinna i ljudi koji su nas zaveli, da ih stavimo pod noge naše, da budu od najdonjih."