islamkingdomfaceBook


I od znakova Njegovih su plovila na moru kao brda;

Ako hoće umiri vjetar, pa postanu nepomična na površini njegovoj. Uistinu, u tome su znaci za svakog strpljivog, zahvalnog -

Ili ih uništi zbog onog šta su zaradili, a oprašta mnogo.

A znaju oni koji raspravljaju o ajetima Našim, (da) njima nema nikakva pribježišta.

Pa šta vam je od stvari dato - pa (to) je uživanje života Dunjaa, a šta je kod Allaha, bolje je i trajnije za one koji vjeruju i u Gospodara svog se pouzdavaju,

I one koji se klonu velikih grijeha i nemorala, a kad se rasrde, oni opraštaju,

I one koji se odazovu Gospodaru svom i obave salat - a posao njihov je (predmet) savjetovanja među njima - i od onog čim smo ih opskrbili udjeljuju,

I one koji, kad ih pogodi nasilje, oni se brane.

A plaća za zlodjelo je zlodjelo slično tome. Zato ko oprosti i popravi, pa njegova nagrada je od Allaha. Uistinu! On ne voli zalime.

I doista, ko se odupre nakon zulma (nanešenog) njemu - pa takvi - nema protiv njih nikakva puta.

Jedino je put protiv onih koji čine zulm ljudima i bune se na Zemlji bez ikakva prava; ti takvi će imati kaznu bolnu.

A doista, ko se strpi i oprosti - uistinu, to je od odlučujućih stvari.

A koga zabludi Allah, pa nema njemu nikakvog zaštitnika poslije Njega. I vidjećeš zalime pošto vide kaznu, govoriće: "Ima li povratku ikakva puta?"