islamkingdomfaceBook


Ha. Mim.

Tako mi Knjige jasne!

Uistinu, Mi smo je spustili u noći blagoslovljenoj - uistinu, Mi smo Opominjači -

U njoj se razdjeljuje svaka stvar mudra,

Naredbom od Nas - uistinu, Mi smo Pošiljaoci -

Milošću Gospodara tvog. Uistinu, On, On je Onaj koji čuje, Onaj koji zna,

Gospodara nebesa i Zemlje i šta je između njih - ako ste uvjereni.

Samo je On Bog! Oživljava i usmrćuje; Gospodar vaš i Gospodar očeva vaših ranijih.

Naprotiv, oni se u sumnji zabavljaju.

Pa sačekaj Dan kad se nebo pojavi s dimom očitim,

Prekrit će ljude! Ovo će biti kazna bolna.

"Gospodaru naš! Otkloni od nas kaznu. Uistinu, mi smo vjernici."

Otkud im Opomena, a već im je došao Poslanik jasni,

Potom su se od njega odvratili i rekli: "Poučeni, luđak!"

Uistinu! Mi ćemo kaznu malo otkloniti. Doista! Vi ste povratnici.

Na Dan kad dograbimo grabljenjem najvećim, uistinu, Mi ćemo biti Osvetnici.

I doista smo iskušali prije njih narod faraonov, a došao im je poslanik plemeniti:

"Izručite mi robove Allahove. Uistinu! Ja sam vam poslanik pouzdani.