islamkingdomfaceBook


Zar im naređuju njihovi umovi ovo ili su oni narod koji granice prelazi?

Zar govore: "Izmislio ga je." Naprotiv! Ne vjeruju!

Pa neka donesu hadis sličan njemu, ako istinu govore!

Zar su stvoreni bez ičeg, ili su oni stvoritelji?

Zar su stvorili nebesa i Zemlju? Naprotiv, nisu uvjereni!

Zar su kod njih riznice Gospodara tvog, ili su oni vladari?

Zar imaju ljestve - prisluškuju na njima? Pa neka prisluškivač njihov donese dokaz jasan!

Zar su Njegove kćeri, a vaši sinovi?

Zar ih pitaš za nagradu, pa su oni nametom opterećeni?

Zar je kod njih nevidljivo, pa oni pišu?

Zar žele spletku? Pa oni koji ne vjeruju - oni su zapleteni!

Zar imaju boga sem Allaha? Slavljen neka je Allah od onog šta pridružuju!

I ako bi vidjeli komad neba koji pada, rekli bi: "Oblaci nagomilani!"

Zato ih pusti dok ne sretnu Dan svoj - onaj u kojem će biti zgromljeni,

Dan kad im neće koristiti spletka njihova nimalo, niti će oni biti pomognuti.

A uistinu, oni koji čine zulm, imaće kaznu mimo toga, ali većina njih ne zna.

I strpi se radi presude Gospodara tvog: ta doista si ti pod očima Našim; i slavi sa hvalom Gospodara svog u vrijeme kad ustaješ,

I noću - pa slavi Ga i s odstupanjem zvijezda.