islamkingdomfaceBook


Uistinu, on je Kur'an plemeniti,

U Knjizi skrivenoj;

Koju ne dotiču, izuzev očišćeni,

Objava od Gospodara svjetova.

Pa da li vi ovaj hadis prezirete,

I postupate (tako) da vi opskrbu svoju poričete?

Pa zašto ne - kad stigne grlu -

I vi tad budete gledali,

A Mi smo mu bliže od vas, ali ne vidite,

Pa zašto ne - ako niste dužni (polagati račun) -

Vratite nju, ako ste iskreni?

Pa, ako bude od približenih,

Onda je rewh i miomiris, i Džennet zadovoljstva.

A ako bude od drugova desne strane,

Tad: "Selam tebi" od drugova desne strane.

A ako bude od poricatelja zabludjelih,

Tad je ugošćenje od vrijuće vode,

I prženje džehimom.

Uistinu! Ovo je ta Istina sigurna.

Zato slavi ime Gospodara svog Veličanstvenog!

Allaha slavi ono što je na nebesima i Zemlji, a On je Moćni, Mudri.

Njegova je vlast nebesa i Zemlje; oživljava i usmrćuje i On nad svakom stvari ima moć.

On je Prvi i Posljednji, i Vanjski i Unutarnji, i On je o svakoj stvari Znalac.