islamkingdomfaceBook


A oni koji su došli poslije njih, govore: "Gospodaru naš! Oprosti nama i braći našoj koji su nas pretekli u vjerovanju, i ne načini u srcima našim mržnju prema onima koji vjeruju. Gospodaru naš! Uistinu, Ti si Samilosni, Milosrdni."

Zar nisi vidio licemjere koji govore braći svojoj od sljedbenika Knjige koji ne vjeruju: "Ako budete protjerani sigurno ćemo izaći s vama i nećemo protiv vas poslušati nikoga nikada, a ako budete napadnuti, sigurno ćemo vam pomoći." A Allah svjedoči: uistinu su oni lašci.

Sigurno, ako bi bili protjerani, ne bi izašli s njima, i sigurno, ako bi bili napadnuti, ne bi im pomogli. A doista, ako bi im pomogli, sigurno bi okrenuli leđa - potom ne bi bili pomognuti.

Sigurno ste vi jačeg straha u grudima njihovim, od Allaha. To zato što su oni ljudi koji ne shvataju.

Neće se protiv vas boriti skupno, izuzev u naseljima utvrđenim ili iza zidova. Sila njihova je među njima žestoka. Misliš oni su složni, a srca njihova su razjedinjena. To zato što su oni ljudi koji ne razumiju.

Slični su onima koji su bili prije njih nedavno. Iskusili su posljedicu stvari svoje, a imaće oni kaznu bolnu.

Slični su šejtanu kad rekne čovjeku: "Ne vjeruj." Pa pošto ne vjeruje, rekne: "Uistinu, ja sam slobodan od tebe. Uistinu! Ja se bojim Allaha, Gospodara svjetova."