islamkingdomfaceBook


Sem onih koji vjeruju i čine dobra djela: imaće oni nagradu neprekidnu.

Tako mi neba punog galaksija,

I Dana obećanog,

I svjedoka i svjedočenog:

Prokleti neka su vlasnici rova,

Vatre pune goriva,

Kad su oni nad njom sjedili,

I oni onome šta su činili vjernicima, svjedoci bili.

A svetili su im se samo što su vjerovali u Allaha, Moćnog, Hvaljenog,

Onog čija je vlast nebesa i Zemlje! A Allah je nad svakom stvari Svjedok.

Uistinu, oni koji progone vjernike i vjernice, zatim se ne pokaju - pa imaće oni kaznu Džehennema, a njihova kazna je gorenje.

Uistinu, oni koji vjeruju i čine dobra djela, imaće oni bašče ispod kojih teku rijeke. To je uspjeh veliki.

Uistinu, sila Gospodara tvog je žestoka.

Uistinu, On, On počinje i ponavlja,

I On je Oprosnik, Onaj koji voli,

Vlasnik Arša, Slavni,

Onaj koji čini šta želi.

Da li ti je došo hadis o vojskama,

Faraonu i Semudu?

Naprotiv! Oni koji ne vjeruju, u poricanju su,

A Allah je njih Okružitelj.

Naprotiv! To je Kur'an slavni,

Na Ploči čuvanoj.