islamkingdomfaceBook


I kad reče Gospodar tvoj melecima: "Uistinu! Ja sam Taj koji će načiniti na Zemlji halifu." Rekoše: "Zar ćeš načiniti na njoj onog ko će fesad praviti na njoj i prolivati krv, a mi (Te) slavimo sa hvalom Tvojom i svetost Ti kličemo?" Reče: "Uistinu! Ja znam ono šta ne znate."

I pouči Adema imenima - svakom od njih - zatim ih izloži melecima, pa reče: "Obavijestite Me o imenima ovih, ako ste iskreni."

Rekoše: "Slava neka je Tebi! Nemamo mi znanja, izuzev šta si nas naučio. Uistinu! Ti, Ti si Znalac, Mudri."

Reče: "O Ademe! Obavijesti ih o imenima njihovim." Pa pošto ih obavijesti o imenima njihovim, reče: 'Zar vam nisam rekao: 'Uistinu! Ja znam nevidljivo nebesa i Zemlje i znam šta objelodanjujete i šta krijete."

I kad rekosmo melecima: "Učinite sedždu Ademu!" Tad padoše na sedždu, izuzev Iblisa. Odbi i uzoholi se i bi od nevjernika.

I rekosmo: "O Ademe! Nastani se ti i žena tvoja u Džennetu i jedite (plodove) iz njega obilno, gdje god hoćete; a ne približavajte se ovom drvetu pa (da) budete od zalima."

Tad učini šejtan da njih dvoje iz njega pokliznu, te ih izvede iz onog u čemu su bili. I rekosmo: "Siđite! Vi ste jedni drugima neprijatelj; a imaćete vi na Zemlji prebivalište i uživanje neko vrijeme."

Tad primi Adem od Gospodara svog riječi, pa mu oprosti. Uistinu! On, On je Primalac pokajanja, Milosrdni.