islamkingdomfaceBook


I otkrije šta je u prsima -

Uistinu će Gospodar njihov o njima Tog dana biti Obaviješteni.

Udar!

Šta je udar?

I šta znaš ti šta je udar?

Dan kad budu ljudi kao leptiri raštrkani,

I budu brda kao vuna raščupana.

Pa onaj čije mjere budu teške,

Pa on će u životu zadovoljstva biti.

A onaj čije mjere budu lahke,

Pa majka njegova biće hawija!

A šta znaš ti šta je ona?

Vatra žestoka.

Odvraća vas uvećavanje,

Dok greblja ne posjetite.

Nikako! Saznaćete!

Ponovo ne, saznaćete!

Nikako! Kad biste znali znanjem sigurnim!

Zaista ćete vidjeti džehim;

Ponovo, zaista ćete ga vidjeti okom sigurnim,

Zatim ćete zaista Tog dana biti pitani o uživanju.

Uistinu! Čovjek je Gospodaru svome nezahvalan,

I uistinu, on je tome svjedok,

I uistinu, on je u ljubavi prema dobru žestok.

Pa zar ne zna, kad se rasturi šta je u kaburima,