islamkingdomfaceBook


Zatim je spustio na vas nakon brige, sigurnost. San je obuzeo grupu vas, a grupa - doista su ih zabrinule duše njihove, mislili su o Allahu bespravno, misao džahilijjeta. Govorili su: "Imamo li mi od (ove) stvari išta?" Reci: "Uistinu, svaka stvar je Allahova." Skrivaju u dušama svojim ono šta tebi ne otkrivaju. Govorili su: "Da je bilo za nas od (ove) stvari nešto, ne bismo ovdje bili ubijani." Reci: "Da ste bili u kućama svojim, sigurno bi izašli oni kojima je propisana pogibija, na gubilišta svoja, i da iskuša Allah ono šta je u grudima vašim, i da očisti šta je u srcima vašim." A Allah je Znalac grudi.

Uistinu, oni od vas koji su se okrenuli na dan (kad) su se susrele dvije skupine, samo ih je šejtan naveo da posrnu sa dijelom onog šta su zaradili. I već im je oprostio Allah. Uistinu! Allah je Oprosnik, Blagi.

O vi koji vjerujete! Ne budite kao oni koji ne vjeruju i govore braći svojoj kad putuju po Zemlji ili budu ratnici: "Da su bili kod nas, ne bi umrli, niti bi bili ubijeni" - da bi to Allah učinio žalošću u srcima njihovim. A Allah oživljava i usmrćuje i Allah je onog šta radite Vidilac.

I ako budete ubijeni na putu Allahovom ili umrli, sigurno su oprost od Allaha i milost bolji od onog šta zgrću.