islamkingdomfaceBook


To su oni koje je prokleo Allah, a koga prokune Allah, pa nećeš mu naći pomagača.

Zar oni imaju dio vlasti? Pa tad ne bi dali ljudima zareza na hurminoj košpici.

Zar zavide ljudima na onom šta im je dao Allah iz dobrote Svoje? Pa doista smo dali porodu Ibrahimovom Knjigu i mudrost, i dali im vlast veličanstvenu.

Pa između njih je ko je vjerovao u nju, i od njih je ko se odvraćao od nje; a dovoljan je Džehennem (kao) seir.

Uistinu! One koji ne vjeruju u ajete Naše: pržićemo ih vatrom. Kad god se ispeku kože njihove zamijenit ćemo ih kožama drugim, da iskušaju kaznu. Uistinu! Allah je Moćni, Mudri.

A koji vjeruju i rade dobra djela, uvešćemo ih u bašče ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima, zauvijek. Imaće oni u njima družice čiste, i uvešćemo ih u hladovinu debelu.

Uistinu! Allah vam naređuje da vratite emanete vlasnicima njihovim, i kad sudite među ljudima da sudite pravično. Uistinu je lijepo ono čim vas Allah savjetuje. Uistinu! Allah je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.

O vi koji vjerujete! Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i nosiocima vlasti između vas; pa ako se budete prepirali o nečemu, tad to vratite Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i Dan posljednji. To je boljeg i ljepšeg ishoda.