islamkingdomfaceBook


Pustio je mora dva - susreću se,

Između njih je berzeh, ne prelaze (ga),

Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

Izlaze iz njih biser i merdžan,

Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

I Njegova su plovila - naprave u moru kao brda,

Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

Svako ko je na njoj, prolazan je,

A traje lice Gospodara tvog, Vlasnika uzvišenosti i plemenitosti.

Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

Pita Ga ko je na nebesima i Zemlji. Svakog dana On je u dejstvu.

Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

Posvetićemo se vama, o tereta dva,

Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

O skupino džinna i ljudi! Ako uzmognete da prodrete iz zona nebesa i Zemlje, tad prodrite! Nećete prodrijeti, izuzev s energijom!

Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

Slaće se na vas oba plamen vatre i bakar, pa se nećete odbraniti.

Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

Pa kad se rascijepi nebo i bude ružičasto kao balzam,

Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

Tad, Tog dana, neće se pitati za grijeh svoj čovjek, niti džinn.

Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

Poznaće se krivci po biljegu njihovom, pa će biti uzimani za kike i stopala.