islamkingdomfaceBook


U njima su dobre, lijepe,

Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

Hurije zadržane u paviljonima,

Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

Nije ih prije njih razdjevičio čovjek, niti džinn -

Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

Naslonjeni na jastuku zelenom i ćilimima prekrasnim.

Pa koju od blagodati Gospodara svoga poričete!?

Blagoslovljeno neka je ime Gospodara tvog, Vlasnika uzvišenosti i plemenitosti!

Kad se dogodi događaj

Neće biti poricanja događanja njegovog,

Ponižavajući, uzdižući;

Kad se zatrese Zemlja potresom,

I smrve brda drobljenjem,

I budu prašina rasuta,

I budete vrste tri:

Pa drugovi desne strane - šta su drugovi desne strane?

I drugovi lijeve strane - šta su drugovi lijeve strane?

I prednjaci, prednjaci:

Takvi će biti približeni,

U bašče uživanja,

Mnoštvo od prvih,

A malo od posljednjih,

Na sofama (ukrasom) obloženim,

Naslonjeni na njima, naspramni,