islamkingdomfaceBook


I govore oni koji se ne nadaju susretu Našem: "Zašto se ne spuste na nas meleci, ili (ne) vidimo Gospodara svog?" Doista se uznose u dušama svojim i ohole ohološću velikom.

Na Dan kad vide meleke, neće Tog dana biti radosne vijesti za prestupnike, a govoriće (meleci): "Barijera zabranjena!"

I pristupićemo onom šta su uradili od posla pa ga učiniti prašinom raspršenom.

Stanovnici Dženneta će Tog dana biti boljeg boravišta i ljepšeg odmorišta.

Na Dan kad se rascijepi nebo oblacima, i meleci spuste (velikim) spuštanjem,

Vlast će Tog dana istinski biti Milostivog i biće Dan nevjernicima težak.

I na Dan kad zalim bude grizao ruke svoje, govoriće: "O da sam ja uzeo s Poslanikom put!

O teško meni! Da ja nisam uzeo tog i tog prijateljem!

Doista me je zaveo od Opomene, nakon što mi je došla." A šejtan je prema čovjeku dezerter.

I reći će Poslanik: "O Gospodaru moj! Uistinu, moj narod je držao ovaj Kur'an napuštenim!"

A tako smo svakom vjerovjesniku načinili neprijatelja između prestupnika. A dovoljan je Gospodar tvoj Vodič i Pomagač.

A oni koji ne vjeruju, govore: "Zašto mu se ne objavi cio Kur'an odjednom?" Tako, da bismo njime osnažili srce tvoje, a učimo ga tertilom.