islamkingdomfaceBook


Takav je Allah, Gospodar vaš! Samo je On Bog, Stvoritelj svake stvari, zato Njega obožavajte. A On je nad svakom stvari Zaštitnik.

Ne dosežu Ga vizije, a On doseže vizije, i On je Fini, Obaviješteni.

Već su vam došli uvidi od Gospodara vašeg. Pa ko vidi, ta za dušu je njegovu, a ko je slijepac, pa protiv nje je; a nisam ja nad vama čuvar.

I tako iznosimo znakove i da kažu: "Naučio si", i da ga objasnimo ljudima koji znaju.

Slijedi šta ti se objavljuje od Gospodara tvog; nema boga osim Njega, i kloni se mušrika.

A da je htio Allah, ne bi pridruživali. A nismo učinili tebe nad njima čuvarom, i nisi ti njima zaštitnik.

I ne vrijeđajte one koje prizivaju mimo Allaha, pa da vrijeđaju Allaha neprijateljski, bez znanja. Tako smo uljepšali svakoj ummi rad njihov. Zatim je Gospodaru njihovom povratak njihov, pa će ih obavijestiti o onom šta su radili.

I kunu se Allahom, najjačom od zakletvi njihovih, ako bi im došao znak, da bi sigurno vjerovali u njega. Reci: "Samo su znaci kod Allaha." A otkud da vi zapazite, da ga kad dođe neće vjerovati?

I okrenućemo srca njihova i opažanja njihova - kao što nisu vjerovali u njega prvi put - i ostaviti ih (da) u pretjeranosti svojoj lutaju.