islamkingdomfaceBook


Tad je izlazio narodu svom u sjaju svom. Oni koji žele život Dunjaa govorili su: "O da nam je slično šta je dato Karunu! Uistinu, on je posjednik sreće goleme."

A oni kojima je dato znanje rekoše: "Teško vama! Allahova nagrada je bolja za onog ko vjeruje i radi dobro, a ona neće biti data, izuzev strpljivima."

Pa smo dali da njega i kuću njegovu proguta zemlja. Tad on nije imao nikakvu skupinu (da) ga pomognu mimo Allaha, i nije bio od onih koji se mogu odbraniti.

Reče: "To mi je dato samo zbog mog znanja." Zar nije znao da je Allah već uništio prije njega od pokoljenja (onog) ko je od njega bio moćniji silom i veći skupom? A prestupnici neće biti pitani za svoje grijehe.

I osvanuše oni koji su željeli njegovo mjesto jučer, govoreći: "Ah, Allah pruža opskrbu kome hoće od robova Svojih i uskraćuje. Da nam nije Allah dobar bio, sigurno bi dao da nas proguta. Ah, ne uspijevaju nezahvalnici."

Ta kuća Ahireta - načinili smo je za one koji ne žele visinu na Zemlji, niti fesad. A ishod je za bogobojazne.

Ko dođe s dobrim djelom, pa imaće on bolje od njega; a ko dođe sa zlim djelom - pa oni koji su činili zlodjela biće plaćeni jedino (prema) onom šta su radili.