islamkingdomfaceBook


I Koji iz neba spušta vodu po mjeri, pa njome proživljujemo predio mrtvi - tako ćete biti izvedeni -

I Koji je stvorio parove svega, i načinio vam plovila i stoku što jašete,

Da se smjestite na leđa njena, potom sjetite blagodati Gospodara svog kad se na njoj uspravite, i reknete: "Slava Onom koji nam je ovo potčinio, a ne bismo mi bili njeni ukrotitelji."

A uistinu, mi smo Gospodaru našem povratnici!

I pripisuju Mu od robova Njegovih dio! Uistinu, čovjek je nezahvalnik očiti.

Zar uzima od onog šta stvara, kćeri, a vas odlikuje sinovima?

A kad se neki od njih obraduje onim šta je Milostivom navodio kao primjer, zasjeni lice njegovo crnilom, i on je pun gnjeva.

Zar onaj ko se podiže u nakitu, a on nije u prepirci jasan?

I tretiraju meleke - one koji su robovi Milostivog - ženskima. Jesu li bili svjedoci stvaranja njihovog? Zapisaće se svjedočenje njihovo i biće pitani.

I govore: "Da je htio Milostivi, ne bismo ih obožavali." Nemaju oni o tome nikakvo znanje. Oni samo nagađaju.

Zar smo im dali Knjigu prije njega, pa su oni ti koji je se pridržavaju?

Naprotiv, govore: "Uistinu, mi smo našli očeve naše u ummetu i uistinu, mi smo na tragove njihove upućeni."