islamkingdomfaceBook


Pa je li onaj ko je uz dokaz jasni od Gospodara svog, kao onaj kojem je uljepšano zlo djelo njegovo i (koji) slijede strasti svoje?

A oni koji se upute, povećaće im uputu i daće im bogobojaznost njihovu.

Pa očekuju li samo Čas - da im dođe iznenada? Ta već su došli predznaci njegovi. Pa kako će oni - kad im dođe - imati upozorenje svoje?

Pa znaj da je samo On Bog - Allah, i traži oprost za grijeh svoj, i za vjernike i vjernice. A Allah zna vaše mjesto kretanja i stanište vaše.

A koliko je gradova koji su bili moćniji silom od tvog grada koji te je protjerao: uništili smo ih, tad oni nisu imali pomagača.

Uistinu! Allah će uvesti one koji vjeruju i rade dobra djela u bašče ispod kojih teku rijeke. A koji ne vjeruju, (oni) uživaju i jedu kao što životinje jedu, a vatra će biti boravište njihovo.

Primjer Dženneta koji je obećan bogobojaznima: u njemu rijeke od vode neustajale; i rijeke od mlijeka - neće se izmijeniti okus njegov; i rijeke od vina prijatnog pijačima; i rijeke od meda prečišćenog. I imaće oni u njemu raznovrsnog voća i oprost Gospodara svog. (Da li su oni) kao onaj koji će biti vječno u vatri i biti napajani vrelom vodom, pa će kidati crijeva njihova?

I od njih je ko te prisluškuje, dok, kad izađu od tebe, govore onima kojima je dato znanje: "Šta to reče malo prije?" Takvi su oni kojima je Allah zapečatio srca njihova, a slijede strasti svoje.