islamkingdomfaceBook


Pa proklet bio kako je odredio,

Ponovo, proklet bio kako je odredio!

Zatim je pogledao,

Onda se namrštio i smrknuo,

Potom se okrenuo i uzoholio,

Pa rekao: "Ovo je samo sihr, prenosi se;

Ovo je samo govor smrtnika."

Bacit ću ga sekaru!

A šta znaš ti šta je Sekar?

Neće poštediti, niti ostaviti,

Palitelj je za smrtnika,

Nad njim je devetnaest.

I učinili smo nadzornicima vatre samo meleke, i broj njihov učinili samo iskušenjem za one koji ne vjeruju: da se uvjere oni kojima je data Knjiga, i onima koji vjeruju poveća vjerovanje; i da ne sumnjaju oni kojima je data Knjiga i vjernici; i da kažu oni u srcima čijim je bolest i nevjernici: "Šta želi Allah ovim primjerom?" Tako zabluđuje Allah koga hoće, a upućuje koga hoće. A zna vojske Gospodara tvoga samo On; i ovo je samo opomena smrtnicima.

Nikako! Tako mi Mjeseca,

I noći kad mine,

I jutra kad zasjaji -

Zaista je on jedan najveći,

Upozorenje smrtnicima,

Onom od vas ko hoće da napreduje ili zaostane.

Svaka duša je onom što je zaslužila - zalog,

Osim drugova zdesna.

U baščama će se raspitivati,

O prestupnicima:

"Šta vas je dovelo u sekar?"

Reći će: "Nismo bili od musallija,

Niti smo hranili siromaha,

I dangubili smo s dangubama,

I poricali Dan sudnji,

Dok nam nije došlo zagarantovano."