islamkingdomfaceBook


I nema ništa od njihovog računa na onima koji se boje, međutim, Opomena je da bi se oni pobojali.

I ostavi one koji vjeru svoju uzimaju igrom i zabavom, a obmanuo ih je život Dunjaa. I opominji njime, da ne strada duša zbog onog šta zasluži. Neće za nju mimo Allaha biti zaštitnika niti zagovornika. Iako bi dala svaku otkupninu, ne bi se uzela od nje. Takvi su oni koji stradaju zbog onog šta zasluže. Imaće oni piće od ključale vode i kaznu bolnu, zato što ne vjeruju.

I da obavljamo salat i Njega se bojimo"; a On je Taj kojem ćete biti sabrani,

Reci: "Zar da prizivamo mimo Allaha ono šta nam ne koristi, niti nam šteti, i okrenemo se na petama našim, nakon što nas je uputio Allah, kao onaj koga opčine šejtani na Zemlji smetenog. Njegovi drugovi ga pozivaju Uputi: 'Hodi nama!" Reci: "Uistinu, Uputa Allahova, to je Uputa, a naređeno nam je da se predamo Gospodaru svjetova,

I On je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju s Istinom. A na dan kad rekne: "Budi!", tad će biti. Riječ Njegova je Istina i Njegova će vlast biti na Dan kad se puhne u sur. Znalac nevidljivog i vidljivog, a On je Mudri, Obaviješteni.