islamkingdomfaceBook


O vi koji vjerujete! Ne uzimajte neprijatelja Mog i neprijatelja vašeg, prijateljima! Pružate im ljubav, a zaista ne vjeruju u ono što vam je došlo od Istine, izgone Poslanika i vas, jer vjerujete u Allaha, Gospodara vašeg. Ako ste izašli džihadom na putu Mom i tražeći zadovoljstvo Moje, tajeći prema njima ljubav, a Ja sam Najbolji znalac onog šta tajite i šta objelodanjujete! A ko to čini od vas, pa sigurno je zalutao s pravog puta.

Ako naiđu na vas biće vam neprijatelji i ispružiće na vas ruke svoje i jezike svoje sa zlom, i voliće da ne vjerujete.

Neće vam koristiti rodbina vaša, niti djeca vaša na Dan kijameta. (On) će vas rastaviti. A Allah je onog što radite Vidilac.

Doista je za vas lijep uzor u Ibrahimu i onima s njim, kad su rekli narodu svom: "Uistinu, mi smo čisti od vas i onog šta obožavate mimo Allaha: nemamo ništa s vama i nastalo je između nas i vas neprijateljstvo i mržnja vječna, dok ne budete vjerovali u Allaha, Njega Jedinog - izuzev riječi Ibrahima ocu njegovom: 'Sigurno ću ti tražiti oprost, a ne vladam za tebe od Allaha ništa.' Gospodaru naš! U Tebe se pouzdavamo i Tebi se obraćamo, a Tebi je dolazište!

Gospodaru naš! Ne učini nas iskušenjem za one koji ne vjeruju i oprosti nam. Gospodaru naš! Uistinu, Ti, Ti si Moćni, Mudri"