islamkingdomfaceBook


O Vjerovjesniče, kada ti dođu vjernice da ti polože prisegu: da neće Allahu nikoga u obožavanju pridruživati, i da neće krasti, i da neće muževima tuđu djecu podmetati, i da ti neće ni u čemu, što je dobro, poslušnost odbijati, ti prisegu njihovu prihvati i moli Allaha da im oprosti; Allah je, zaista, Onaj Koji oprašta grijehe i milostiv je.

O vi koji vjerujete, ne uzimajte za prisne prijatelje i zaštitnike ljude na koje se Allah rasrdio; oni su izgubili nadu da će bilo kakvu nagradu na ahiretu imati, isto kao što su nevjernici izgubili nadu u vezi s onim koji su u grobovima.

Allaha slavi i veliča ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji; On je Silni i Mudri!

O vi koji vjerujete, zašto govorite ono što ne činite?!

Kako samo Allah prezire da govorite ono što ne činite!

Allah, zaista, voli one koji se na Njegovu putu bore u redovima kao da su zdanje utvrđeno.

Kada Musa reče narodu svome: "O narode moj, zašto me uznemiravate, a dobro znate da sam vam ja Allahov poslanik!", i kad oni skrenuše ustranu, Allah njihova srca skrenu, a Allah neće uputiti narod koji je buntovan.