islamkingdomfaceBook


Stvorio je nebesa i Zemlju s Istinom i oblikovao vas i uljepšao likove vaše, a Njemu je dolazište!

Zna šta je u nebesima i Zemlji, i zna šta tajite i šta otkrivate; a Allah je Znalac grudi.

Zar vam nije stigla vijest o onima koji nisu vjerovali prije, pa su iskusili pogubnost postupka svog, a imaće oni kaznu bolnu.

Zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegovog i svjetlo koje smo spustili. A Allah je o onom što radite Obaviješteni.

Allaha slavi šta je u nebesima i šta je na Zemlji. Njegova je vlast i Njegova je hvala, a On nad svakom stvari ima moć.

On je Taj koji vas je stvorio, pa je od vas nevjernik i od vas vjernik. A Allah je onog što radite Vidilac.

To zato što su im dolazili poslanici njihovi s dokazima jasnim, pa su govorili: "Zar da nas smrtnik upućuje?" Pa nisu vjerovali i okretali su se. A Allah je Neovisani i Allah je Bogati, Hvaljeni!

Oni koji ne vjeruju tvrde da neće biti podignuti. Reci: "Svakako, tako mi Gospodara mog, sigurno ćete biti podignuti, zatim sigurno obaviješteni šta ste radili." A to je Allahu lahko.

Na Dan kad vas skupi za Dan sastanka, to će biti Dan međusobnog obmanjivanja. A ko vjeruje u Allaha i radi dobro, pokriće mu zla djela njegova i uvešće ga u bašče ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima, zauvijek. To je uspjeh veličanstven!