islamkingdomfaceBook


(Allah) reče: "Šta te je zadržalo da nisi pao na sedždu kad sam ti naredio?" Reče: "Ja sam bolji od njega. Mene si stvorio od vatre, a njega si stvorio od ilovače."

(Allah) reče: "Onda silazi iz njega! Pa nije za tebe da se oholiš u njemu. Zato izlazi! Uistinu, ti si od poniženih."

Reče: "Odloži mi do Dana kad budu podignuti."

(Allah) reče: "Uistinu, ti si od onih kojima se odlaže."

Reče: "Pa zato što si me zaveo, sigurno ću im biti u zasjedi na putu Tvom pravom.

Zatim ću im sigurno prilaziti ispred njih i iza njih, i s desnih strana njihovih i s lijevih strana njihovih, i nećeš naći većinu njih zahvalnim."

(Allah) reče: "Izlazi iz njega pokuđen i prognan. Sigurno onaj od njih ko te bude slijedio - sigurno ću napuniti Džehennem s vama zajedno."

"I o Ademe! Nastani ti i žena tvoja Džennet, pa jedite odakle god hoćete, i ne približujte se ovom drvetu, pa da budete od zalima."

Pa je došaptavao njima dvoma šejtan, da bi im otkrio šta im je bilo skriveno od sew'ata njihovih. I reče: "Zabranio vam je Gospodar vaš sa ovog drveta, samo da ne budete dva meleka ili ne budete od besmrtnika."

I zaklete se njima dvoma: "Uistinu! Ja sam vam sigurno od savjetnika!"

Tad prouzroči da njih dvoje padnu na prevaru. Pa pošto okusiše drvo, otkriše im se sew'ati njihovi i počeše krpiti po sebi nešto lista džennetskog. I pozva ih Gospodar njihov: "Zar vam nisam zabranio sa ovog drveta i rekao vam: 'Uistinu! Šejtan vam je neprijatelj otvoreni?"