islamkingdomfaceBook


Rekoše: "Gospodaru naš! Učinili smo zulm dušama našim, i ako nam ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti od gubitnika."

Reče: "Siđite! Vi ste jedno drugom neprijatelji. I imaćete vi na Zemlji boravište i opskrbu neko vrijeme."

Reče: "Na njoj ćete živjeti i na njoj umirati, i iz nje izvedeni biti."

O sinovi Ademovi! Doista smo vam spustili odjeću da sakrije sew'ate vaše, i perjanice, a odijelo bogobojaznosti, to je bolje. To je od znakova Allahovih, da bi se oni poučili.

O sinovi Ademovi! Neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je izveo roditelje vaše iz Dženneta, strgavši s njih dvoje odjeću njihovu, da bi im pokazao sew'ate njihove. Uistinu, on vas vidi, on i vrsta njegova, odakle ne vidite njih. Uistinu! Mi smo učinili šejtane zaštitnicima onih koji ne vjeruju.

A kad učine razvrat, govore: "Našli smo na tome očeve naše i Allah nam je to naredio." Reci: "Uistinu, Allah ne naređuje razvrat. Zar govorite o Allahu ono šta ne znate?"

Reci: "Gospodar moj naređuje pravednost; i upravite lica svoja kod svakog mesdžida. Prizivajte Njega, odani Njegovom dinu. Kao što vas je u početku stvorio, (tako se i) vraćate."

Dio je uputio, a dio - obistinila se na njima zabluda. Uistinu, oni uzimaju šejtane zaštitnicima mimo Allaha i misle da su oni upućeni.