islamkingdomfaceBook


I dozivaće stanovnici Dženneta stanovnike vatre: "Doista smo našli ono što nam je obećavao Gospodar naš istinitim, pa jeste li našli ono šta je obećavao Gospodar vaš istinitim?" Reći će: "Da." Tad će objaviti muezzin među njima: "Prokletstvo Allahovo je nad zalimima,

Onima koji su odvraćali od puta Allahovog i tražili ga iskrivljenim, a oni su u Ahiret bili nevjernici."

I između njih dvaju biće veo, a na uzvisinama će biti ljudi (koji će) prepoznati svakog po obilježjima njihovim. I vikat će stanovnicima Dženneta: "Selamun alejkum!" Nisu ušli u njega, a oni će željeti.

I kad skrenu pogledi njihovi prema stanovnicima vatre, reći će: "Gospodaru naš! Ne stavi nas sa narodom zalima."

I pozivaće stanovnici uzvisina ljude koje će znati po obilježjima njihovim, govoriće: "Šta vam je vrijedio skup vaš i što ste se oholili?

Jesu li to oni (za koje) ste se kleli da im neće stići Allahova milost?" "Uđite u Džennet! Nema straha nad vama i nećete vi žaliti."

I zvaće stanovnici vatre stanovnike Dženneta: "Prolijte na nas malo vode ili nešto od onog čim vas je opskrbio Allah." Reći će: "Uistinu! Allah je to dvoje zabranio nevjernicima,

Onima koji su uzimali vjeru svoju igrom i zabavom, a obmanuo ih je život Dunjaa." Zato ćemo njih Danas zaboraviti, kao što su zaboravili na susret dana njihovog ovog, i što su ajete Naše nijekali.