islamkingdomfaceBook


A dobra zemlja izvodi rastinje svoje s dozvolom Gospodara svog; a koja je loša, izvodi samo oskudno. Tako razlažemo znakove ljudima (koji) zahvaljuju.

Doista smo poslali Nuha narodu njegovom, pa reče: "O narode moj! Obožavajte Allaha! Nemate vi drugog boga osim Njega. Uistinu! Ja se bojim za vas kazne Dana strahovitog."

Uglednici iz naroda njegovog rekoše: "Uistinu, mi te vidimo u zabludi očitoj."

Reče: "O narode moj! Nije u meni zabluda, nego sam ja poslanik Gospodara svjetova.

Dostavljam vam poslanice Gospodara svog i savjetujem vas, i znam od Allaha ono šta ne znate.

Zar se čudite što vam dolazi Opomena od Gospodara vašeg po čovjeku između vas, da bi vas opomenuo, i da biste se pobojali i da bi vam se smilovalo."

Tad ga porekoše, pa spasismo njega i one s njim u lađi, a potopismo one koji su poricali ajete Naše. Uistinu, oni su bili narod slijepaca.

I Adu, brata njihovog Huda. Reče: "O narode moj! Obožavajte Allaha. Nemate vi drugog boga osim Njega. Pa zar se nećete pobojati?"

Uglednici koji nisu vjerovali iz naroda njegovog, rekoše: "Uistinu, mi te vidimo u gluposti, i uistinu, mi mislimo da si ti od lažova."

Reče: "O narode moj! Nije u meni glupost, nego sam ja poslanik Gospodara svjetova.