islamkingdomfaceBook


Doista bismo izmišljali protiv Allaha laž ako bismo se vratili u millet vaš, nakon što nas je izbavio Allah iz njega. A nije za nas da se u njega vraćamo, izuzev ako htjedne Allah, Gospodar naš. Gospodar naš obuhvata svaku stvar znanjem. U Allaha se uzdamo. Gospodaru naš! Presudi između nas i između naroda našeg s Istinom, a Ti si Najbolji od sudaca."

Velikani koji su se uzoholili iz naroda njegovog, rekoše: "Sigurno ćemo protjerati tebe, o Šuajb, i one koji s tobom vjeruju, iz naselja našeg ili ćete se sigurno vratiti u millet naš." Reče: "Zar iako nam se gadi?"

I rekoše velikani koji nisu vjerovali iz naroda njegovog: "Ako biste slijedili Šuajba, uistinu biste vi tad bili gubitnici."

Pa zadesi njih potres, te osvanuše u kućama svojim povaljani.

Oni koji su porekli Šuajba, kao da nisu stanovali u njima. Koji su porekli Šuajba - oni su bili gubitnici.

Tad se okrenu od njih i reče: "O narode moj! Doista sam vam dostavio poslanice Gospodara mog i savjetovao vas; pa kako da žalim nad narodom nevjernika?"

A nismo poslali u grad nijednog vjerovjesnika, a da nismo pogodili stanovništvo njegovo nesrećom i bijedom, da bi se oni ponizili.

Zatim bismo zamijenili namjesto zla dobro, dok se ne bi namnožili pa rekli: "Doista je naše očeve doticala sreća i nesreća." Tad bismo ih dograbili nenadno, a oni ne bi opazili.