islamkingdomfaceBook


Obradovaće ih Gospodar njihov milošću od Sebe i zadovoljstvom i baščama; imaće oni u njima uživanje trajno.

Vječno će biti u njima, zauvijek. Uistinu, Allah - kod Njega je nagrada veličanstvena.

O vi koji vjerujete! Ne uzimajte očeve svoje i braću svoju prijateljima, ako više vole nevjerstvo od vjerovanja. A ko od vas s njima prijateljuje - pa ti takvi su zalimi.

Reci: "Ako su očevi vaši i sinovi vaši, i braća vaša i žene vaše, i rod vaš i imeci koje ste stekli, i trgovina čije se stagnacije plašite i stanovi s kojima ste zadovoljni - draži vama od Allaha i Poslanika Njegovog i džihada na putu Njegovom: Onda sačekajte dok Allah ne donese naredbu Svoju", a Allah ne upućuje narod grješnika.

Doista vas je pomogao Allah na poljima mnogim, i na dan Hunejna, kad vas je zanijela brojnost vaša, pa vam nije ništa koristila i otješnjala vam Zemlja ma kako prostrana bila, zatim ste se okrenuli bježeći;

Potom je spustio Allah smirenost Svoju na Poslanika Svog i na vjernike, i spustio vojske koje niste vidjeli i kaznio one koji nisu vjerovali, a to je plaća nevjernika.