islamkingdomfaceBook


Doista su tražili fitneluk ranije i rovarili ti stvari, dok nije došla Istina i prevladala odredba Allahova, a oni su ti koji mrze.

A od njih je ko govori: "Dopusti mi i ne iskušavaj me." Doista su u iskušenje pali! A uistinu, Džehennem će biti okružilac nevjernika.

Ako te zadesi dobro, žao im je; a ako te pogodi nesreća, govore: "Već smo uzeli stvar našu ranije", i okreću se i oni se raduju.

Reci: "Pogodiće nas samo ono šta nam je Allah propisao." On je Zaštitnik naš, i u Allaha zato neka se pouzdavaju vjernici!

Reci: "Očekujete li nam (išta drugo) sem jedno od dva dobra djela? A mi očekujemo za vas, da vas pogodi Allah kaznom od Sebe ili rukama našim. Zato čekajte. Uistinu, mi smo oni koji sa vama čekaju."

Reci: "Trošili milom ili silom, neće se primiti od vas. Uistinu, vi ste narod grješnika."

A sprječava da davanja njihova od njih budu primljena jedino što oni ne vjeruju u Allaha i Poslanika Njegovog, i ne pristupaju salatu osim kao lijenčine, niti udjeljuju, osim nerado.