islamkingdomfaceBook


Pripremio je Allah za njih bašče ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima; to je uspjeh veličanstven.

I dolazili su oni koji se pravdaju od beduina, da im se dozvoli, i sjedili su oni koji su lagali Allahu i Poslaniku Njegovom. Pogodiće one od njih, koji nisu vjerovali, kazna bolna.

Nema ukora slabima, niti bolesnima, ni onima koji ne nalaze šta bi utrošili, kad su iskreni Allahu i Poslaniku Njegovom. Nema protiv dobročinitelja nikakva puta. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.

Niti onima kojima, kad ti dođu da ih prebaciš, kažeš: "Ne nalazim ono na čemu bih vas prevezao." Okreću se, a oči njihove oblivene suzama, tužni što ne nalaze šta bi utrošili.

Samo je put protiv onih koji traže dozvolu od tebe, a oni su bogati. Zadovoljavaju se da budu sa onima koje ostaju, a zapečatio je Allah srca njihova, pa oni ne znaju.

Zadovoljni su da budu sa onima koje ostaju, a zapečaćena su srca njihova, pa oni ne shvataju.

Međutim, Poslanik i oni koji vjeruju s njim, bore se imecima svojim i dušama svojim; a ti takvi će imati dobre stvari i ti takvi će biti uspješni.