islamkingdomfaceBook


Oni koji vjeruju i čine dobra djela: ugodnost će oni imati i lijepo povratište."

Tako smo tebe poslali u zajednicu prije koje su već prošle zajednice, da im učiš ono šta ti objavljujemo, a oni ne vjeruju u Milostivog. Reci: "On je Gospodar moj; nema boga osim Njega; u Njega se pouzdavam i Njemu je povratak moj."

A da je da se Kur'anom pokrenu planine ili njime rasječe Zemlja ili njime progovore mrtvi! Naprotiv, Allahova je odredba svaka! Pa zar nije očajno (jasno) onima koji vjeruju - da hoće Allah - sigurno bi sve ljude uputio? I neće prestati da pogađa udar one koji ne vjeruju zbog onog šta rade, ili padati blizu boravišta njihovog, dok ne dođe obećanje Allahovo. Uistinu! Allah ne krši obećanje.

I doista su poslanici prije tebe bili ismijavani, pa sam puštao one koji nisu vjerovali, zatim bih ih dograbio. Pa kakva je bila kazna Moja!

Pa da li je On Taj koji stoji nad svakom dušom - onim šta zaradi? I načinili su Allahu ortake. Reci: "Imenujte ih." Zar ćete Njega obavijestiti o onom šta ne zna na Zemlji, ili je (to) vanjština govora? Naprotiv, uljepšana je onima koji ne vjeruju spletka njihova i odvraćaju od puta. A koga Allah zabludi, tad za njega nema nikakva upućivača.

Imaće oni kaznu u životu Dunjaa, a sigurno je kazna Ahireta mučnija, i neće oni imati od Allaha nikakva spasitelja.