islamkingdomfaceBook


Poslanici njihovi bi im rekli: "Mi smo samo smrtnici slični vama, međutim Allah obdaruje koga hoće od robova Svojih. I nije za nas da vam donosimo dokaz, izuzev s dozvolom Allahovom. I u Allaha zato neka se pouzdaju vjernici!

A zašto da se ne pouzdamo u Allaha, a već nas je uputio putevima našim. I sigurno ćemo se strpiti nad onim čim nas uznemiravate; a u Allaha zato neka se pouzdaju oni koji se pouzdavaju."

A oni koji nisu vjerovali rekli bi, poslanicima svojim: "Sigurno ćemo vas protjerati iz zemlje naše, ili ćete se sigurno vratiti u millet naš." Tad bi im objavljivao Gospodar njihov: "Sigurno ćemo uništiti zalime,

I sigurno ćemo Zemlju nastaniti vama, poslije njih. To je za onog ko se boji stajanja preda Mnom i boji prijetnje Moje."

I tražili su presudu (pobjedu), i ne bi uspio niti jedan buntovni, svojeglavi.

Ispred njega je Džehennem, a biće napajan vodom gnojavom,

Žderaće je, a jedva da će je progutati, i dolaziće mu smrt sa svakog mjesta, a neće on biti mrtav, i ispred njega će biti kazna gruba.

Primjer onih koji ne vjeruju u Gospodara svog: Djela njihova su kao pepeo kojeg raznese vjetar u danu olujnom. Neće upravljati ni nad čim od onog šta su zaradili. To je ta zabluda daleka.