islamkingdomfaceBook


I vidiš prestupnike Tog dana povezane u lance,

Odjeća njihova bit će od katrana, a lica njihova pokrivaće vatra,

Da bi isplatio Allah svakoj duši šta je zaradila. Uistinu! Allah je brz obračunom.

Ovo je Poruka ljudima - i da se opomenu njome, i da znaju da je On Bog Jedini, i da se pouče posjednici razuma.

Biće trkači uzdignutih glava njihovih, neće im se vraćati treptaj njihov, a srca njihova (kao) vazduh će biti.

I upozori ljude Danom (kad) će im doći kazna, pa će reći oni koji su činili zulm: "Gospodaru naš! Ostavi nas do roka bliskog. Odazvaćemo se pozivu Tvom, i slijedićemo poslanike." Zar se niste kleli prije da vam nema nikakva nestanka?

A stanovali ste u nastambama onih koji su činili zulm dušama svojim, i bilo vam je jasno kako smo s njima postupili, a naveli smo vam primjere.

I doista su pleli spletku svoju, a kod Allaha je spletka njihova, makar spletka njihova bila (takva) da njome brda nestanu

Zato nikako ne misli da je Allah prekršilac obećanja Svog poslanicima Svojim. Uistinu! Allah je Moćni, Vlasnik osvete.

Na Dan kad bude zamijenjena Zemlja drugačijom Zemljom i nebesa, i kad se pojave Allahu Jedinom, Onom koji pokorava: