islamkingdomfaceBook


I govore oni koji pridružuju: "Da hoće Allah ne bismo obožavali mimo Njega nijednu stvar, mi, niti očevi naši, i ne bismo mimo Njega zabranjivali nikakvu stvar." Tako su činili oni prije njih. Pa da li je na poslanicima (išta drugo) osim dostava jasna?

I doista, podizali smo u svakoj zajednici poslanika: "Obožavajte Allaha, a klonite se taguta!" Pa je bio od njih onaj koga je uputio Allah i od njih onaj na kom se obistinila zabluda. Zato putujte po Zemlji, pa vidite kakav je bio kraj poricatelja!

Ako želiš njihovu uputu - pa uistinu, Allah ne upućuje onog koga zabluđuje, a neće oni imati nikakvih pomagača.

I zaklinju se Allahom, najjačom od zakletvi svojih: "Neće podići Allah onog ko je umro." Svakako! Obećanje Njegovo je istinito, međutim, većina svijeta ne zna -

Da bi im objasnio ono o čemu su se razilazili, i da bi znali oni koji nisu vjerovali - da su oni bili lašci.

Naša je riječ nečemu - kad to želimo - samo što mu kažemo: "Budi", tad biva.

A koji se isele radi Allaha, nakon što im je učinjen zulm, sigurno ćemo ih smjestiti na Dunjau dobro. A sigurno je nagrada Ahireta veća - kad bi znali!

(To su) oni koji se strpe i u Gospodara svog pouzdaju.