islamkingdomfaceBook


A Allah spušta s neba vodu i oživljava njome zemlju nakon mrtvila njenog. Uistinu, u tome je znak za ljude koji čuju.

I uistinu, vama je u stoci ibret: napajamo vas od onog šta je u trbusima njenim između probave i krvi, mlijeko čisto, pitko pijačima.

I od plodova palmi i grožđa - uzimate iz toga opojno sredstvo i opskrbu lijepu. Uistinu, u tome je znak za ljude koji razumiju.

I objavio je Gospodar tvoj pčeli: "Pravi u brdima kuće i u drveću i u onom šta usprave,

Zatim jedi od svih plodova, i slijedi puteve Gospodara svog ponizno. Iz trbuha njihovih izlazi napitak različitih boja njegovih, u njemu je lijek za ljude. Uistinu, u tome je znak za ljude koji razmišljaju.

A Allah vas stvara, potom vas uzima. I od vas je ko biva vraćen najnižem životu, da nakon znanja ne zna ništa. Uistinu! Allah je Znalac, Moćni.

I odlikovao vas je Allah jedne nad drugima u opskrbi. Pa ne povraćaju oni koji su odlikovani, opskrbu svoju, onom šta posjeduju desnice njihove: ta oni su u (potrebi) za tim isti. Pa zar blagodat Allahovu niječu?

I Allah vam je načinio od duša vaših parice, i načinio vam je od parica vaših sinove i unuke, i opskrbio vas od dobrih stvari. Pa zar u neistinu vjeruju, a blagodati Allahove oni niječu?